MỘC CHÂU - BỨC TRANH THIÊN NHIÊN ĐẦY MÀU SẮC

 3 Ngày: Hà Nội → Cao nguyên Mộc Châu → Sơn La → Hà Nội